Napájecí výhybky a zdroje - Power Supplies and Injectors

Používají se k napájení aktivních prvků po koaxiálním kabelu. Výhybkou prochází k přijímači pouze vf signál (ne napájení). Napětí tedy na výhybce naměříte jen na konektoru, ke kterému se připojuje „koaxiální kabel se zesilovačem“. Maximální proud napájecího zdroje musí být vyšší než součet proudových odběrů všech napájených aktivních prvků. Výstup u napájecích výhybek označuje konektor, ze kterého vychází zesílený signál směrem k přijímači. Na opačnou stranu výhybky (vstup s napětím +12V) se připojí anténa se zesilovačem. Výhybka č.432 (pro napájení zesilovače FM) v provedení s konektory IEC má +12V na kolíku a výstup je na dutince. Je to z důvodu vstupního konektoru IEC na rádiu nebo tuneru, kterým je kolík. Pokud je síťová zásuvka v blízkosti aktivního prvku, je možné napájecí zdroj +12V propojit dvoulinkou s krabičkou aktivního prvku. Odpadá nutnost použití napájecí výhybky. Nutno zadat v objednávce, že chcete propojit zdroj a aktivní prvek (zesilovač, aktivní rozbočovač).

Zobrazuji všech 8 výsledků