č.504
1 kanál/-20dB

390Kč s DPH

Popis

Zádrž -20dB
Dvouobvodová kanálová zádrž naladěná na jeden kanál v pásmu K6, 7, …. , 60. Obvody u zádrže pro DAB propojeny koaxiálním kablíkem (transformační vedení). Ladění 2 x kapacitní trimr. Průchozí pro napájení.
Požadovaný kanál zadejte do textového pole. Je možné dodat zádrž i s jiným útlumem např. -25 dB. Dojde ke snížení selektivity. Požadavek uveďte v textovém poli.
Příklad: K 25
Útlum: 20 dB
Rozměr krabičky: 40 x 40 mm