č.544
Dolní propust 450MHz

410Kč s DPH

Popis

Dolní propust 
Dolní propust propouští pásmo 0 – 450 MHz. Potlačuje nežádoucí signály nad provozním pásmem. Průchozí pro napájení. Propust je možné objednat i na jiné kmitočty např. 0 – 470 MHz nebo 0 – 500 MHz.
Průchozí útlum: 2 – 3 dB
Rozměr krabičky: 42 x 57 mm