č.558
Dolní propust 686MHz

410Kč s DPH

Popis

Dolní propust 
Dolní propust propouští pásmo 0 – 686 MHz. Potlačuje nežádoucí signály nad provozním pásmem. Průchozí pro napájení.
Průchozí útlum: 2 – 3 dB
Rozměr krabičky: 42 x 57 mm