č.550
Dolní propust 800MHz

310Kč s DPH

Popis

Dolní propust
Dolní propust propouští pásmo 0 – 800 MHz. Potlačuje nežádoucí signály nad provozním pásmem. Průchozí pro napájení.
Průchozí útlum: 2 – 3 dB
Rozměr krabičky: 40 x 30 mm