č.557
Dolní propust 300MHz

430Kč s DPH

Popis

Dolní propust 
Dolní propust propouští pásmo 0 – 300 MHz. Potlačuje nežádoucí signály nad provozním pásmem. Průchozí pro napájení.
Průchozí útlum: 2 – 3 dB
Rozměr krabičky: 42 x 57 mm