č.542
Dolní propust 108MHz

430Kč s DPH

Popis

Dolní propust 108 MHz
Dolní propust propouští pásmo 0 – 108 MHz. Potlačuje nežádoucí signály nad provozním pásmem. Průchozí pro napájení.
Průchozí útlum: 2 – 3 dB
Rozměr krabičky: 42 x 57 mm